Meny Stäng

TransformationLEAD

Förändring är den enda konstanten. Framgång kommer av viljan att driva och förmågan att möta förändringar. Såväl verksamheter som individer utmanas ständigt. Det kräver erfarenhet som förmåga att hantera utmaningarna. 

TransformationLEAD är tjänsteområdet som samlar de mest efterfrågade tjänsterna vid analys, planering och exekvering av förändringar i komplexa organisationer. Tjänsteområdet täcker ett antal detaljerade tjänster, däribland förstudieanalys, projekt- och programledning, lean-agil transformation, portföljhantering och förändringsledning. Vi erbjuder enkelt uppsatta tjänstelösningar inklusive verktyg och god praxis, samt även löpande konsulttjänster. 

Våra kunniga medarbetare kan hjälpa dig med:  

Förstudier, som kan varavgörande för att tidigt kunna utvärdera och ta ställning till beslut om fortsatt inriktning. 

Projekt, som är temporära initiativ som görs för att åstadkomma ett (definiterat) resultat.  

Program, som är när flera projekt eller agila intitiv syftar till att leverera mot ett definierat affärsmål. 

Lean-Agil transformation, som kan innebära allt från mindre förändringar kring produkt/tjänst, personal och leverans till totala verksamhetsomfattande förändringar.  

Portföljhantering, som är övergripande strategisk prioritering och uppföljning av program/projekt eller lean-agila initiativ.  

Förändringsledning, som är att genomföra förändringar på såväl organisations- som på individuell nivå. 

- OperationsLEAD

Framåtanda och handlingskraft.
Vi har erkänt erfarna och duktiga konsulter som kan hjälpa dig när du behöver: 
  • Interimsledning, duktiga, kunniga chefer som kan hoppa in när det behövs
  • Administration och ledning av projektportföljer
  • IT Service Management
  • Operative Management