Meny Stäng

Tjänsteområden hos ProgressLEAD

Hos oss finner du kunskap, erfarenhet och expertis. Vi anställer personer med driv och intiativ - så att DU kan bli framgångsrik!
Nedan finner du några av våra tjänsteområden:

TransformationLEAD


Förändring är den enda konstanten. Framgång kommer av viljan att driva och förmågan att möta förändringar. Såväl verksamheter som individer utmanas ständigt. Det kräver erfarenhet som förmåga att hantera utmaningarna. 

TransformationLEAD är tjänsteområdet som samlar de mest efterfrågade tjänsterna vid analys, planering och exekvering av förändringar i komplexa organisationer. Tjänsteområdet täcker ett antal detaljerade tjänster, däribland förstudieanalys, projekt- och programledning, lean-agil transformation, portföljhantering och förändringsledning. Vi erbjuder enkelt uppsatta tjänstelösningar inklusive verktyg och god praxis, samt även löpande konsulttjänster. 

Våra kunniga medarbetare kan hjälpa dig med:  

Förstudier, som kan varavgörande för att tidigt kunna utvärdera och ta ställning till beslut om fortsatt inriktning. 

Projekt, som är temporära initiativ som görs för att åstadkomma ett (definiterat) resultat.  

Program, som är när flera projekt eller agila intitiv syftar till att leverera mot ett definierat affärsmål. 

Lean-Agil transformation, som kan innebära allt från mindre förändringar kring produkt/tjänst, personal och leverans till totala verksamhetsomfattande förändringar.  

Portföljhantering, som är övergripande strategisk prioritering och uppföljning av program/projekt eller lean-agila initiativ.  

Förändringsledning, som är att genomföra förändringar på såväl organisations- som på individuell nivå. 

- OperationsLEAD

 
Framåtanda och handlingskraft.
Vi har erkänt erfarna och duktiga konsulter som kan hjälpa dig när du behöver: 
 • Interimsledning, duktiga, kunniga chefer som kan hoppa in när det behövs
 • Administration och ledning av projektportföljer
 • IT Service Management
 • Operative Management

AnalyticLEAD

 

 

Att skapa affärsnytta genom analys och att utforma rätta lösningar för ändamålet är inte svårt - det är bara komplext. Aldrig tidigare har tillgången på data varit större. Med den ökade digitaliseringen har vi numera tillgång till data inom tre huvudsakliga områden:

 • Den egna verksamhetens produktivitet och effektivitet samt efterlevnaden av regulatoriska krav t.ex. baserat på data från interna processer.
 • Beteenden och uppfattningar hos andra relevanta individer, grupper eller organisationer t.ex. baserat på data, sociala medier eller klickströmmar.
 • Händelser och tillstånd i de omgivningar som berör verksamheten t.ex. baserat på sensorer, RFID eller kameror. 

Vi skapar ett unikt mervärde till våra kunder genom: 

 • Rådgivning – vi hjälper kunder att definiera en realistisk road-map, realisera nytta och hur undvika fallgropar
 • Förändringsledning – vi säkerställer att Analytics införs som del i det agila sättet att bedriva den dagliga operativa verksamheten
 • Arkitekturellt ledarskap – vi sätter Analytics i ett tekniskt och en arkitekturell kontext för att utnyttja de befintliga investeringar

- DirectionLEAD


Vi erbjuder tjänster inom:
 

- Affärskonsulting 

- Business Intelligence Management

- Employee Empowerment

- Workshop-ledning

LEGO® SERIOUS PLAY®

lego ® serious play ®, Mikael Nordbeck, certified faciliator, method, certifierad, metoden, utbildningen

 

Lekfullhet, storytelling och reflektion: LEGO® SERIOUS PLAY® är en potent och välbeprövad workshopmetod för att utveckla strategier och visioner, lösa problem, bygga team och på ett strukturerat sätt angripa allehanda utmaningar en organisation står inför.

Metoden bortser från hierarkier, trampade tår och prestige. Genom en kontrollerad process leder en certifierad Facilitator fram till djupare gemensam insikt. 

Vi erbjuder en rad färdigpaketerade LEGO® SERIOUS PLAY® sessioner men designar lika ofta sessioner utifrån en organisations unika och specifika utmaning. 

LearningLEAD

"Lärande är inte bara att "sitta av en kurs" eller läsa in en certifiering, utan något som appliceras praktiskt och erbjuder fördelar i verkligheten."

Vi erbjuder bl.a. sex paketerade kurser: 

 • PMP® Certification Training Course - 35 timmar högintensivt certifieringsförberedande,
 • Introduction to Project Management – en exposé över traditionellt och agilt förhållningssätt, 3 heldagar
 • Leading SAFe® - en licensierad 2-dagars kurs, för den som vill bekanta sig med Scaled Agile Framework®
 • SAFe® Scrum Master - en SAFe®-licensierad kurs i Scaled Scrum
 • Risk Management – en 8 timmars intensiv workshop baserad på din risksituation
 • Earned Value Management – 8 timmars djupdykning I resultatvärdesmeton