Meny Stäng

ProgressLEAD är godkänt av Project Management Institute!

ProgressLEAD logo, project management institute, pmi education provider

Med stor glädje meddelar vi att ProgressLEAD har blivit kvalitetssäkrat och godkänt för att bedriva utbildning baserat på Project Management Institute (PMI®) standarder!

Enligt det officiella beslutet av världens ledande organisation inom projektledning så har ProgressLEAD blivit PMI Registered Education Provider. Detta är en oerhört viktig milstolpe för oss och innebär vi har kommit överens om att följa PMI®-kriterier för kvalitetssäkring. PMI®-certifieringsprogrammet är erkänt över hela världen och ProgressLEAD håller förberedelsekurser för den mest spridda certifieringen – Project Management Professional (PMP)®.

Om du vill veta mer om våra utbildningar och vår väg till att bli PMI Registered Education Provider, så kan du gärna connecta med Andreas Schüldt!

#projectmanagement #projektledning #ProgressLEAD #LeadingProgress 

PMI and PMP are registered marks of the Project Management Institute, Inc.