Meny Stäng

Hur lyckas vi med digital transformation?

Think outside the box, digital transformation, oxford economics

I en undersökning av Oxford Economics som genomfördes hos 3000 chefer från olikstora företag i 17 länder (Sverige ett av dem) stack endast tre procent ut. Varför? De visade tecken på att vara ledare inom digital transformation då de uppfyller fyra viktiga kriterier:

 1. Fokus på verklig transformation
  Ledarna jobbar med förändringar som spänner över hela organisationen och undviker de kortsiktiga förändringarna. De ser digitaliseringen som en möjlighet att hitta nya affärsmodeller.
 2. Förbättrar kundupplevelsen
  Kundupplevelsen anses som en av nycklarna till en framgångsrik digital transformation. De aktuella ledarna har även kopplat ihop sina kundsatsningar med interna affärsprocesser, leverantörer och partners.
 3. Investerar i ny teknik
  De ledare som stack ut använde sig av Bimodal IT som separerar hur man hanterar sin grundteknik och mer avancerade lösningar som kräver snabbare utveckling. I och med detta kan de behålla sina grundfunktioner samtidigt som de investerar i big data, analyser, AI och företagsmobilitet.
 4. Prioriterar talangerna
  I takt med den digitala transformationen ökar behovet av kompetens och ledarna satsar stenhårt på rekrytering och utbildning. Dem satsar på att höja medarbetarnas engagemang genom användandet av nya verktyg.

Känner du som ledare igen dig?

Källa: http://vdtidningen.se/tre-tips-for-att-lyckas-med-digitaliseringen/