Meny Stäng

Ledarskapstrender att ha koll på under 2019

Leadership, leadership style, employees, two women shaking hands, ledarskapstrender, ledare, anställda, motivera, engagera

Som vi alla vet finns det många typer av ledare och lika många sätt att leda på. En sak som alla ledare har gemensamt är dock att de måste tänka på hur de influerar och motiverar människorna runt sig. Ledare bör alltid tänka på att vägleda, motivera och engagera sina kollegor eller anställda. Här kommer sex trender en ledare bör hålla koll på:

1.Minskning av åldersbaserad befordran

Förr handlade det om att befordringar inom ledarskapsroller främst baserades på ålder. Nu börjar det däremot se lite annorlunda ut då yngre generationer kan tillföra nya perspektiv och initiativ hos företag. År 2025 sägs den globala arbetskraften bestå till 75% av den yngre generationen (så kallade millenials). Så istället för att basera befordringar på ålder och erfarenhet bör man se sig om efter talanger inom ledarskap som kan motivera, engagera och behålla medarbetare.

2.Vikten av engagemang hos anställda

Det är viktigt att vara den bästa ledaren du kan för dina anställda. Genom att bygga relationer blir dina anställda mer bekväma och känner förhoppningsvis förtroende för dig som ledare. Engagemanget och motivationen ökar hos de anställda om de känner sig uppskattade på sin arbetsplats.

3.Tydlig kommunikation

Som ledare måste du hjälpa dina anställda med att sätta upp tydliga mål, hur ni ska mäta utvecklingen över en tidsperiod och ha en ständig kommunikation om detta. I gengäld bör anställda känna sig bekväma med att ge sin ärliga åsikt om din ledarskapsstil. Genom att ge och ta skapar ni ett hållbart samarbete som gynnar hela verksamheten.

4.Investera i humankapital

Även om tekniken är i ständig utveckling kommer den aldrig kunna ersätta anställda som den mest värdefulla och kompetenta tillgången i ett företag. Därför är det av största vikt att investera i deras framtid och utveckling. Genom att dina anställda jobbar utifrån sin fulla potential kommer det att utveckla företaget. Samtidigt är det viktigt att hitta balansen på jobbet så att dina anställda inte blir överväldigade. Frigör dem från onödiga möten och mail efter arbetstid.

5.Öka kvaliteten och lärandet

Att vara en bra lärare är en viktig del av ledarskapsutveckling. Genom att vara mentor åt dina anställda lär du dig mer om deras individuella kunskaper, deras styrkor och svagheter och kan sätta rätt person på rätt uppdrag. För att ditt lärande ska bli så bra som möjligt bör du även studera dina anställdas inlärningsmetoder och utgå ifrån dem.

6.Agil kultur

I takt med all ny teknik och nya metoder på marknaden är det viktigt att du är strategiskt agil i ditt ledarskap så att du kan hjälpa organisationen att bli mer mottaglig för kommande krav. I den agila kulturen ska du hålla koll på globala trender och analysera hur dessa kan påverka ditt område. Som ledare ska du kunna utbilda dina anställda om aktuella förhållande på marknaden och väcka intresse för nya idéer.

Källa: https://real-leaders.com/8-leadership-trends-for-2019/