Meny Stäng

AnalyticLEAD

Att skapa affärsnytta genom analys och att utforma rätta lösningar för ändamålet är inte svårt - det är bara komplext. Aldrig tidigare har tillgången på data varit större. Med den ökade digitaliseringen har vi numera tillgång till data inom tre huvudsakliga områden:

  • Den egna verksamhetens produktivitet och effektivitet samt efterlevnaden av regulatoriska krav t.ex. baserat på data från interna processer.
  • Beteenden och uppfattningar hos andra relevanta individer, grupper eller organisationer t.ex. baserat på data, sociala medier eller klickströmmar.
  • Händelser och tillstånd i de omgivningar som berör verksamheten t.ex. baserat på sensorer, RFID eller kameror. 

Utvecklingen erbjuder enorma möjligheter då Analytics är nyckeln till att skapa nya insikter som i sin tur kan omsättas i nya och innovativa affärsmodeller, kommunikation samt effektiviserade eller helt automatiserade processer och beslut. 
Samtidigt kräver ett realiserande av dessa nya möjligheterna att vi förhåller oss till alla delar av verksamheten.  

  • Vad är syftet och var uppstår värdet för verksamheten? Det kan handla om att bättre kunna utföra strategier av lönsam tillväxt, att säkerställa efterlevnaden av regulatoriska krav eller att stödja skapandet av nya insikter och innovation.

  • Hur ser processerna ut som skall realisera värden? Är affärsprocesserna digitaliserade och möjliga att integrera med Analytics och hur bör ägarskap och ansvar kring data hanteras.

  • Vad kräver det av en teknisk plattform?Hur ser en lämplig arkitektur som klarar ökade volymer, högre hastighet ut och vad är konsekvenserna av att implementera On-site, moln-baserad eller i hybridform?
  • Vad är den organisatoriska kompetensen och beredskapen? Är Analytics en del av ledningens agenda, är vi innovativa, kollaborativa och utvecklingsbenägna och finns förmågan att attrahera rätta kompetenser? 

Ledarskap är den faktor som genomsyrar alla ProgressLEADs tjänsteområden och är den självklara röda tråden även inom AnalyticLEAD, som står för djup domänkompetens inom målstyrning, dataanalys och artificiell intelligens. Vi skapar ett unikt mervärde till våra kunder genom: 

  • Rådgivning – vår långa erfarenhet hjälper kunderna att definiera en realistisk road-mapför vägen framåt, realiseringen av nytta och hur vi undviker fallgroparna.

  • Förändringsledning – säkerställer att Analytics införs som del i det agila sättet att bedriva den dagliga operativa verksamheten istället för isolerade initiativ i verksamheten.

  • Arkitekturellt ledarskap – sätter Analytics i ett tekniskt och en arkitekturell kontext för att utnyttja de befintliga investeringarna inom t.ex. Business Intelligence (BI) på bästa möjliga sätt och samtidigt säkerställa förmågan att möta de förändrade behoven. 

- DirectionLEAD

Vi erbjuder tjänster inom:  

- Affärskonsulting 

- Business Intelligence Management

- Employee Empowerment

- Workshop-ledning